|  ISSN: 2687-5314

Derleme Makalesi | Anadolu Türk Eğitim Dergisi 2022, Cil. 4(2) 19-34

Eğitimin McDonaldlaştırılması

Bülent Alagöz Adil Çeriz

ss. 19 - 34   |  Makale No: ated.2022.002

Yayın tarihi: Aralık 28, 2022  |   Okunma Sayısı: 12  |  İndirilme Sayısı: 242


Özet

Eğitim, McDonaldlaşma, denetim, okullar, rasyonelleştirme, sayısallaştırma 

Anahtar Kelimeler:


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ceriz, B.A.A. (2022). Eğitimin McDonaldlaştırılması . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 4(2), 19-34.

Harvard
Ceriz, B. (2022). Eğitimin McDonaldlaştırılması . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 4(2), pp. 19-34.

Chicago 16th edition
Ceriz, Bulent Alagoz Adil (2022). "Eğitimin McDonaldlaştırılması ". Anadolu Türk Eğitim Dergisi 4 (2):19-34.

Kaynakça

  Atsız, H. N. (2011). Turancılık Milli Değerler ve Gençlik. Ötüken Neşriyat A.Ş.

  Berman, M. (2021). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. (Çev. Peker, B., Altuğ, Ü.) İstanbul: İletişim Yayınları.

  Carroll,N.(2013). E-learning- the Mcdonaldization of Education, European Journal of Higher Education, 3(4), 342-356, DOI; 10.1080/21568235.2013.833405.

  Ferrer, F. (2014). Özgür Eğitim. Modern Okulun Kökenleri. Çeviren: Hakan Şahin. Pales Yayınları. İstanbul.

  Gatto, J. T. (2016). Eğitim: Bir kitle imha silahı. EDAM. Glasser, W. (2016). Başarısızlığın Olmadığı Okul. Beyaz Yayınları. İstanbul.

  Göker, G. (2015), İletişimin McDonaldlaşması: Sosyal Medya Üzerine Bir İnceleme. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(2), 389-410.

  Horkheimer, Max the Social Tasks of Philosophy (1939). Çevrimiçi versiyonu: http://www.marxists.org/

  Hudgins, C. & Richards, M.G. (2000). Individual, family and community: and interdisciplinary approach to the study of contemporary life. San Antonio College.

  Illich, I. (1985). Okulsuz toplum. Birey ve Toplum. Illich, I. & Verne, E. (1976). Küresel Sınıfta Hapsedilen Illich, Yazarlar ve Okuyucular, s.11

  Kesken, J., & Karadeniz, E., A. (2011). Akılcılığın Akıldışılığı: McDonaldlaştırma Bağlamında Modern Örgütleri Anlamak. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 6(23), 3769-3781.

  Margolis, E. (2004). Eğitimin McDonaldlaştırılması: Bir Kitap İncelemesi The Journal of High Education 75.3, 368-370.

  Najafi, H. (2015). McDonaldization, society, and education. International Journal of Humanities and Social Science, 9(1), 211-214. Nietzsche, F. (2020). Putların alacakaranlığı. Can Yayınları.

  Öztürk, A. (2019). “Fast Food Restoranlarının Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Ahs Metodu ile Önceliklendirilmesi”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3): 2679-2695.

  Ritzer, G. (1998). Toplumun McDonaldlaştırılması. Çağdaş Toplumun Yaşamın Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

  Ritzer, G. (2000) The McDonaldization of Society: New Century Edition, Thousand Oaks, CA, London and New York: Pine Forge Press.

  Royal Society. (2003). DfES: The Future of Higher Education-Royal Society. https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2003/9812.p df adresinden 21.11.2022 tarihinde erişim sağlanmıştır.

  Rozin, P. (1999). The process of moralization. Psychological science, 10(3), 218-221.

  Spring, J. (2017). Özgür Eğitim. Çeviren: Ayşen Ekmekçi. Ayrıntı. İstanbul.

  Stirner, M. (2013). Biricik ve Mülkiyeti. Çeviren: Selma Türkis Noyan. Kaos Yayınları. İstanbul.

  Taylor, F. W., & Akın, H. B. (2007). Bilimsel yönetimin ilkeleri. Çizgi Kitabevi.

  Wynyard, R. (1998) The bunless burger, in Alfino, M., Caputo, J.S., and Wynyard, R. (Eds.) McDonaldization Revisited: Critical Essays on Consumer Culture, Westport, CT and London: Praeger