|  ISSN: 2687-5314

Current Announcement!!!

ANATOLIAN TURKISH JOURNAL OF EDUCATION 
'100th Anniversary of the Nakhchivan Autonomous Republic'
A special Issue has been published. 
Click Here for the Special Issue

Announcement! Article submissions for our June 2024 issue are still open. Additionally, our article template has been updated. Please carefully review the "Author Guidelines" page in the top menu and the checklist on the same page before submitting your article.

The Anatolian Turkish Journal of Education (ATED) aims to present current and innovative research and review articles in the field of education. The published works in ATED are expected to provide a foundation for current debates in various education areas and contribute to innovative research and practices. Accepted articles in ATED will be published free of charge and with open access. ATED publishes artic English and/or Turkish articles a year (June and December). In special issues manuscripts have different languages deemed appropriate by the editorial board may also be presented in full text to include a comprehensive English abstract.

ISSN :2687-5314.
 
 

Top Ranked Articles

 Ortak Bilgi İnşa Modeli Uygulamalarının Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Ozan Emre Demirel, Lütfullah Türkmen

pp. 29-53   |  Number of Views: 209  |  Number of Download: 291

Volume 5, Issue 1

Lise Öğrencilerinin İmla ve Noktalama Konularındaki Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

Tamer Yavuz, Ömer Faruk Vural, Mehmet Başaran

pp. 109-137   |  Number of Views: 36  |  Number of Download: 284

Volume 3, Issue 1

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Yaşadığı Gerçeklik Şokları

Metin Beşaltı, Recep Kahramanoğlu, Ali Kılıç

pp. 1-16   |  Number of Views: 104  |  Number of Download: 251

Volume 5, Issue 1

Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Topluluklarına İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Analizi

Mesut Delioğlu, Sedat Aslan, Celal Doğan, Pınar Avcıoğlu, Mustafa Asıl, Resul Çekim

pp. 35-56   |  Number of Views: 95  |  Number of Download: 238

Volume 4, Issue 2

ÖĞRETMENLERİN PROGRAM OKURYAZARLIKLARI İLE ÖĞRETİM PROGRAMINA BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ayşenur Boncuk

pp. 88-108   |  Number of Views: 70  |  Number of Download: 229

Volume 3, Issue 1

more...