|  ISSN: 2687-5314

Editör Notu | Anadolu Türk Eğitim Dergisi 2024, Cil. 6(2) 0-0

Jenerik Sayfası ve Editör Notları

Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLU

ss. 0 - 0   |  Makale No: ated.2024.002

Yayın tarihi: Haziran 30, 2024  |   Okunma Sayısı: 8  |  İndirilme Sayısı: 25


Özet

Editörden

Sevgili Okuyucular,

Anadolu Türk Eğitim Dergisi’nin 2024 Haziran sayısına hoş geldiniz. Bu sayıda eğitim alanında gerçekleştirilen önemli araştırmalara ve analizlere yer verdik. Her biri kendi alanında değerli katkılar sunan bu çalışmalar, eğitimdeki gelişmeleri ve yenilikleri gözler önüne sermektedir.

İlk makalemizde, “TÜBİTAK 2204-B Araştırma Projelerinin Bölge Sergisinde Yer Alan Öğrencilere Katkıları” başlıklı araştırmayı bulacaksınız. Bu çalışmada, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında bölge sergisine davet edilen projeler, sergiye katılan öğrenciler açısından incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılarak, sergiye katılan öğrencilerin süreçte kazandıkları değerler ve bilimsel çalışmalara olan teşvikleri ele alınmıştır. Bulgular, öğrencilerin özgüven, iletişim becerileri ve sorumluluk alma gibi konularda gelişim gösterdiklerini ortaya koymaktadır.

İkinci makale, “Anaokulu Müdürlerinin Kayırmacı Davranışları ile Öğretmenlerin Motivasyonları Arasındaki İlişki” başlığını taşımaktadır. Bu çalışmada, anaokullarında çalışan öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin kayırmacı davranışlarının öğretmen motivasyonlarına etkisi incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmada, Elazığ il merkezindeki 30 anaokulunda görev yapan öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Sonuçlar, kayırmacılık algısının öğretmenlerin motivasyonunu olumsuz etkilediğini göstermektedir.

Üçüncü çalışmamız, “Dijital Okuryazarlık ile İlgili Gerçekleştirilen Çalışmaların Analizi” başlığını taşımaktadır. Bu çalışmada, 2017-2022 yılları arasında dijital okuryazarlık konusundaki lisansüstü tezler ve makaleler analiz edilmiştir. Sistematik literatür taraması yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışmada, dijital okuryazarlık konusunun giderek artan bir popülerlik kazandığı ve bu alandaki araştırmaların çoğunlukla nicel yöntemlere dayandığı belirlenmiştir.

Dördüncü makalemizde, “Fen Bilimleri Dersinde Ortak Bilgi İnşa Modeline Yönelik Geliştirilen Tahmin Et-Açıkla-Veri Topla-Açıkla-Çiz (TAVAÇ) Kâğıtlarının 6. Sınıf Öğrencilerde Kullanım Düzeyleri” başlıklı çalışmayı sunuyoruz. Bu araştırmada, Ortak Bilgi İnşa Modeline göre işlenen madde ve ısı ünitesinde TAVAÇ kâğıtlarının kullanım düzeyleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, öğrencilerin bu etkinliklerde aktif rol aldıklarını ve doğru yanıtlar ile çizimlerde artış gösterdiklerini ortaya koymuştur.

Beşinci makale, “Okul Müdürlerinin Yönetsel Davranışlarının Ücretli ve Kadrolu Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İncelenmesi” başlığını taşımaktadır. Bu nitel araştırma, okul müdürlerinin yönetsel davranışlarının ücretli ve kadrolu öğretmenler üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışma, Kocaeli ili Körfez ilçesinde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayanmaktadır ve yönetsel davranışların öğretmenlerin iş performanslarını farklı şekillerde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Son olarak, “Bir Kitap Değerlendirmesi: Çeviklik” başlıklı inceleme yazımızda, Harvard Business Review tarafından yayınlanan “Dijital Dönüşüm Çeviklik” kitabı ele alınmıştır. Kitap, çeviklik kültürü ve uygulamaları hakkında genel bir izlenim sunmaktadır ve bu yaklaşımın yükseköğretim kurumlarında nasıl uygulanabileceği üzerine değerlendirmeler içermektedir.

Bu sayıda yer alan tüm çalışmaları keyifle okumanızı dileriz. Eğitim alanındaki bu değerli araştırmaların sizlere ilham vermesi ve katkı sağlaması umuduyla.

Saygılarımızla,

 

Editör

Anadolu Türk Eğitim Dergisi

 2024 Gaziantep 

Anahtar Kelimeler: Yıl/Year: 2024/Haziran-June• Cilt/Volume: 6• Sayı/Issue: 2


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
KAHRAMANOGLU, D.D.R. (2024). Jenerik Sayfası ve Editör Notları . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 6(2), 0-0.

Harvard
KAHRAMANOGLU, D. (2024). Jenerik Sayfası ve Editör Notları . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 6(2), pp. 0-0.

Chicago 16th edition
KAHRAMANOGLU, Doc. Dr. Recep (2024). "Jenerik Sayfası ve Editör Notları ". Anadolu Türk Eğitim Dergisi 6 (2):0-0.