|  ISSN: 2687-5314

Hakkında

Anadolu Türk Eğitim Dergisi

Amaç ve kapsam

Anadolu Türk Eğitim Dergisi (ATED), genel olarak eğitim üzerine güncel ve yenilikçi araştırma makalelerinin, incelemelerinin ve tartışmacı makalelerin derlemesini sunmayı amaçlamaktadır.

ATED'de yayınlanan makalelerin çeşitli alanlarda eğitim ile ilgili konuları gündeme getirmesi beklenmektedir; bu konularla ilgili tartışmaları başlatmak; bu sorunları ele almak veya ilgili sorunları çözmek için farklı yöntemler önerir.

ATED'de yayınlanan çalışmaların, eğitimin çeşitli alanlarına ilişkin güncel tartışmalara temel oluşturması ve yenilikçi araştırma ve uygulamalara yön vermesi de beklenmektedir.

ATED'ye kabul edilen makaleler ücretsiz ve açık erişimli olarak yayımlanacaktır.

ATED, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Hakemlik süreçlerinde ATED, yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar için çift-kör hakemlik yöntemini kullanır. Bu yöntemde yazarların ve hakemlerin kimlikleri gizlidir. Bu süreci kolaylaştırmak için yazarların herhangi bir isim veya diğer tanımlayıcı bilgiler ifşa etmeden yazılarını hazırlamaları ve ardından kontrol etmeleri gerekmektedir. Yazarlar bu amaçla MS Word'ün 'Belge İnceleme' özelliğini kullanabilirler.

ATED araştırma makalelerine öncelik verir. Derleme makale sayısının araştırma makale sayısını geçmemesine dikkat edilir.

ATED’de yayınlanan makaleler Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Türkçe hazırlanan makalelerde geniş özet İngilizce olmalıdır. Özel sayılarda ise, geniş İngilizce özeti kapsayacak şekilde editör kurulunun uygun gördüğü dillerde de tam metin sunulabilir.   

ATED, akademik araştırma, telif hakları ve insan hakları etik kurallarına saygılı olarak, eğitim bilimleri ve öğretmen eğitimi alanlarında araştırma makalelerini, derlemeleri, kitap incelemelerini ve görüş yazılarını kabul eder.

 


952 defa okundu.