|  ISSN: 2687-5314

Yazarlar İçin

Makalelerin İncelenmesi ve Yayınlanması Süreçleri

ATED'e gönderilen yazıların değerlendirme süreci aşağıdaki aşamalardan geçerek ilerler:

Makale, amacı, konusu, içeriği ve yazım tarzının ATED gerekliliklerine uyup uymadığına dair Editör tarafından gözden geçirilir. Makale Editör tarafından onaylanır ve Alan Editörüne gönderilir. Editör tarafından onaylanmayan diğer makaleler, revizyon ve yeniden gönderim için yazarlara geri gönderilir.

Alan Editörü'nün incelemesi, makalenin hakemlere gönderilmesine veya düzeltme için yazarlarına geri gönderilmesine karar verir.

Hakemlerin seçim süreçleri, ilgili alandaki uzmanlık ve deneyime dayalıdır. Hakemlere, kendilerine gönderilen bir makaleyi incelemeleri için 20 gün verilir.

Hakem, değerlendirme sürecini verilen süre içinde tamamlayamayacağını düşünürse, Editörden ek süre isteyebilir veya çeşitli nedenlerle makaleyi değerlendiremeyeceğini Editöre bildirebilir.

Bir hakem kendisine verilen makaleyi verilen süre içinde inceleyemezse, değerlendirme sürecini tamamlaması için ek 10 gün içeren bir hatırlatma e-postası gönderilir. İncelenen yazıları ek süre içinde iade etmezse, o yazı kendisinden geri çekilebilir. Daha sonra başka bir hakeme atanır.

İki hakem (biri makaleyi kabul eden, diğeri reddeden) arasında fikir ayrılığı varsa, alan editörü inceleme raporlarını inceler, hakemlerin eleştirilerini ve bakış açılarını ve ayrıca bir sonuca varmak için gerekçelerini karşılaştırır ve bir karara varır.

Alan Editörü hakem raporlarını inceledikten sonra bir karara varamaz ise makale üçüncü bir hakeme atanır.

Makale hakkında kararın ilk 90-120 gün içinde verilmesi gerekmektedir. Daha sonra yazarlara karar hakkında bilgi verilir. Kabul edilen bildiriler ATED’in uygun sayısında yayınlanır.

ATED’de Yazar Hakları

Belirli Hakemleri İnceleme Sürecinin Dışında Tutmak

Yazarlar, çıkar çatışması veya diğer etik sorunlar nedeniyle Editörden makalelerini belirli hakemlere devretmemesini isteme hakkına sahiptir.

Ayrıca Editör, bu hakemlere herhangi bir makale göndermez,

● Yazar(lar)ın daha önce kimlerle yayın(lar) paylaştığı/paylaştığı,

● Yazar(lar)a verilen makalenin taslaklarını okumada kim yardım etti,

● yazar(lar)la daha önceden sorun yaşayanlar,

● Verilen makalenin yayınlanmasından mali olarak kimlerin yararlanabileceği,

● yazar(lar) ile aynı kurumda (bölümlerde) görev yapanlar.

Makaleyi Geri Çekme

Yazarlar, makalelerini yayınlanmadan önce geri çekme hakkına sahiptir. Bunu yapmak isterlerse “Makale Geri Çekme Formu”nu doldurup imzalamaları ve ATED’e onay için göndermeleri gerekmektedir. Sadece Yayın Kurulu onayı alan yazılar başka dergilere yayınlanmak üzere gönderilebilir.

Hakem Raporlarına veya Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz

Yazarların hakem raporları veya yayın kurulu kararlarına karşı her zaman itiraz hakları vardır. İsterlerse itirazlarını gerekçelendirmeleri ve gerekli belge veya delilleri başvurularına eklemeleri gerekir. Editör ikna olursa, yeni bir inceleme turu başlatabilir.

Yayınlanan Makalelere İlişkin Yazar Hakları

Yazarlar, ATED’de yayınladıkları eserlerin başka amaçlarla kullanılması konusunda Editör'e bilgi verebilirler.

Bu tür sorulara yanıt olarak, Yayın Kurulu ilgili geri bildirimi sağlayacaktır.

Dizgi Hataları

Yazarlar kendilerinden kaynaklanan dizgi hataları veya diğer sorunlu yönlerin on gün içinde düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

 


792 defa okundu.