|  ISSN: 2687-5314

Yayın Politikası

Şeffaflık

ATED'de yazarlar, Editör ve Alan Editörü arasındaki yazışmaların temelinde şeffaflık ilkesi yer alır. Ancak Editör veya Alan Editörü ile hakemler arasındaki yazışmalarda yazarların kimliğinin gizliliği ilkesi korunmalıdır. Ayrıca yazarlara gönderilen raporlarda hakemlerin kimliklerine yer verilmez.

Hakem, kendisine atanan yazının araştırma etiği veya çalışmada kullanılan verilerle ilgili herhangi bir sorun içerdiğini veya kendisi ile yazar(lar) arasında çıkar çatışması olduğuna inanıyorsa, inceleme sürecine başlamadan önce bu konuları Editör ile paylaşmak zorundadır.

Editör, bütünleşik ve tutarlı bir hakemlik süreci sağlamak ve yazarın akademik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hakemlerden birbirlerinin raporlarını okumalarını ve ardından okudukları rapor hakkında yorum yapmalarını isteyebilir. Bu durumda hakemlerin isimleri ve kimlikleri gizli tutulmalıdır.

ATED'de Yazar Hakları

Belirli Hakemleri İnceleme Sürecinin Dışında Tutmak

Yazarlar, çıkar çatışması veya diğer etik sorunlar nedeniyle Editörden makalelerini belirli hakemlere devretmemesini isteme hakkına sahiptir.

Ayrıca Editör, bu hakemlere herhangi bir makale göndermez,

● Yazar(lar)ın daha önce kimlerle yayın(lar) paylaştığı/paylaştığı,

● Yazar(lar)a verilen makalenin taslaklarını okumada kim yardım etti,

● yazar(lar)la daha önceden sorun yaşayanlar,

● Verilen makalenin yayınlanmasından mali olarak kimlerin yararlanabileceği,

● Yazar(lar) ile aynı kurumda (bölümlerde) görev yapanlar.

Makaleyi Geri Çekme

Yazarlar, makalelerini yayınlanmadan önce geri çekme hakkına sahiptir. Bunu yapmak isterlerse “Makale Geri Çekme Formu”nu doldurup imzalamaları ve ATED'e onay için göndermeleri gerekmektedir. Sadece Yayın Kurulu onayı alan yazılar başka dergilere yayınlanmak üzere gönderilebilir.

Hakem Raporlarına veya Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz

Yazarların hakem raporları veya yayın kurulu kararlarına karşı her zaman itiraz hakları vardır. İsterlerse itirazlarını gerekçelendirmeleri ve gerekli belge veya delilleri başvurularına eklemeleri gerekir. Editör uygun görürse, yeni bir inceleme turu başlatabilir.

 

Yayınlanan Makalelere İlişkin Yazar Hakları

Yazarlar, ATED'de yayınladıkları eserlerin başka amaçlarla kullanılması konusunda Editör'e bilgi verebilirler.

Bu tür bir soruşturmaya yanıt olarak, Yayın Kurulu ilgili geri bildirimi sağlayacaktır.

Dizgi Hataları

Yazarlar kendilerinden kaynaklanan dizgi hatalarının veya diğer sorunlu noktaların beş gün içinde düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

 


640 defa okundu.