|  ISSN: 2687-5314

Hakemler İçin

Hakemler için Notlar

Hakemlerin Görevleri

Hakemlerden, Editör veya ATED’in Alan Editörlerinden biri tarafından gönderilen inceleme davetini yedi gün içinde kabul etmeleri veya reddetmeleri beklenir. Bir değerlendirme davetini kabul ettikten sonra, hakemlerin değerlendirme sürecini tamamlamaları ve ilgili dosyaları 20 gün içinde ATED’in dergi yönetim sistemine yüklemeleri gerekir.

Çıkar çatışması nedeniyle makaleyi adil bir şekilde inceleyemeyeceklerini düşünürlerse, söz konusu makaleyi inceleyemeyeceklerini Editöre bildirmek zorundadırlar.

Editör, hakemden makalenin sadece yöntemler bölümünü gözden geçirmesini istemek gibi özel bir iyilik isteyebileceğinden, hakemler Editör tarafından gönderilen davet mektubunu/e-postayı dikkatli bir şekilde okumalıdır.

Hakemler, başka kişilerden herhangi bir yardım almışlarsa, bu durumu Editör'e bildirmeli ve kendilerine yardımcı olanların isimlerini vermelidirler. ATED Yayın Kurulu, hakem listesinde hakemlere yardımcı olan kişilerin isimlerinin yer almasının yayın etiği gereği olduğuna inanmaktadır.

İncelemelerin Raporlanması

İnceleme raporlarının şu konulara odaklanması beklenmektedir;

Makale çalışma alanına gerçekten katkıda bulunuyor mu?

Makale bilimsel olarak güncel mi?

Gözden geçirme raporları eleştirel ve objektif bir şekilde yazılmalıdır.

Hakemlerden, değerlendirdikleri metne odaklanmaları ve yazar(lar)ın yetersizliklerine veya yetersizliklerine değinmekten kaçınmaları beklenir.

Hakemlerden sadece makale değerlendirme formunu uygun kutulara √ koyarak doldurmaları değil, atanan makalede tespit ettikleri eksiklikleri, eksiklikleri, sorunları ve olumsuz yönleri yazmaları ve açıklamalarını vurgulayarak ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirmeleri beklenmektedir.

Editör ve ilgili Alan Editörü, hakemlerin raporlarında yazım hatası olduğunu görürlerse müdahale etme ve hakemlerin raporlarını değiştirme hakkına sahiptir; kaba, uygunsuz veya aşağılayıcı ifadeler veya yazar(lar)ı yetersiz veya etkisiz olarak nitelendiren ifadeler.

Çıkar çatışması

Yazarlar, çıkar çatışması nedeniyle Editörden belirli kişileri hakem olarak atamamasını isteyebilir.

Ayrıca;

Yazar(lar)ın daha önce yayın(lar) paylaştığı/paylaştığı kişiler,

Yazar(lar)ın verilen yazının taslaklarını okumasına yardımcı olan kişiler,

Yazar(lar)la daha önceden sorun yaşamış kişiler,

Verilen makalenin yayınlanmasından maddi olarak yararlanabilecek kişiler,

Yazar(lar) ile aynı kurumda (bölümlerde) çalışan kişiler başka bir seçenek olmadıkça hakem olarak seçilmeyecektir.

Editör yukarıda belirtilen tüm durumlardan haberdar olmayabileceğinden, hakemlerin adil bir değerlendirme yapmalarını engelleyen bir sorun varsa Editörü bilgilendirmeleri beklenir.

Yayın Politikası ve Diğer Etik Hususlar

Editör, süreçteki bir yazıyla ilgili olarak ATED’in yayın politikasını ihlal eden etik sorunları ve diğer sorunları belirtmek için çok uğraşsa da, her şeyin farkında olmayabilir. Bu nedenle, hakemlerin herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda Editörü bilgilendirmeleri çok önemlidir.

Yazarlardan ayrıca araştırma ve yayın etiği kurallarına ve davranışlarına uyduklarını belirtmeleri beklenmektedir.

Yazarlardan tezlerinden yola çıkarak makale hazırlarken, tezi veya doktora tezini dilimlemeden veya araştırmayı ve içerdiği verileri kısmen rapor ederek, tamamını raporlamaları beklenir.

Yazarlar ayrıca her bir araştırmacının katkısının oranını, ayrıca fon sağlayanlara teşekkürü ve yazının sonunda çıkar çatışması beyanını belirtmelidir.

Yazının yayına kabul edilmesinden sonra tüm yazarların “Telif Hakları Devir Formu”nu doldurup imzalamaları rica olunur.

Hakemler için Geri Bildirim Sağlama

Yayına kabul edilen yazıların son hali, sadece daha önce makaleyi tekrar görmek istediğini belirten hakemlere gönderilir.

Bir hakem, incelediği makalenin, değerlendirme süreçlerinde sağlanan eleştirileri ve bakış açılarını yansıtmadığını görebilir. Diğer hakemlerin farklı bakış açıları sunması ve Editörün bu bakış açılarını dikkate alması mümkündür. Bu tür bir durumda, diğer hakemlerin raporları gönderilebilir.

Editör, inceleme raporlarını dikkate alarak aşağıda belirtilen yollardan birini izlemeye karar verebilir:

Kısmi/kapsamlı revizyon şartı ile makaleyi yayına kabul edebilir,

Başka bir inceleme turu başlatabilir ve yazarlardan makaleyi hakemlerin raporlarına göre revize etmelerini isteyebilir,

Makalenin reddi olabilir.

Hakemler, raporlarında makalenin yayınlanmak üzere kabul edilmeyi veya reddedilmeyi hak ettiğini belirtme hakkına sahiptir. Aslında, hakemler ve yazarlar tarafından sağlanan argümanların gücü ve gerekçesini dikkate alarak makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verecek olan Editör'dür.

 


551 defa okundu.